Om oss

Stockholm – En stad att dyrka

I över 63 år har Stockholms Låssmedmästares Förening erbjudit service i lås och säkerhetsfrågor till privatpersoner och företag i Stockholms Innerstad och Län, samt i intilliggande städer.

När staden växer
Långt in på 1800-talet var det fortfarande främst låsen i sig som gav skydd åt Stockholms medborgare. Men med tiden utvecklades poliskåren och med försäkringsbolagen etablering skärptes kraven på lås och dörrars standard.
På 30-talet bildades ett brottsförebyggande samarbete mellan polisen och försäkringsbolagen, Polisens Rådfrågningsbyrå som senare ändrade namn till Svenska Stöldskyddsföreningen. Men behovet av en seriös förening inom låssmedsyrket var stort, och det var just en incident som blev upphovet till vår förenings bildande.

Den fulle låssmeden
En gråkall höst dag 1944 ringer telefonen hos Advokat Claes Hedenstierna, som får lyssna en bra stund på sin upprörde klient innan han kan ge svar på tal:
"Berusad, och ändå var han låssmed sa ni? Med en lika förfriskad kumpan i släptåg? Ja…jovisst, naturligtvis måste det finnas någon branschorganisation som kan mäta ut ett vite för den skadade dörren…Jag ska omedelbart ta hand om saken.
Men ovetande hade han lovat mer än han kunde hålla. För någon sådan organisation för låssmeder fanns inte.
Men skam den som ger sig. Fanns ingen förening borde den finnas, i alla utelåsta klienters intresse! Advokaten grep telefonkatalogen. "Hallå herr Lundqvist jag har ett förslag."

Ett kort samtal och den saknade organisationen hade tagit sina första steg mot att bli verklighet.Och för en gångs skull var det inte yrkesgruppen som tog initiativet utan kundernas intresse som blev utgångspunkten.

Vid ett möte i december 1944 dit Lundqvist bjudit in ytterligare fyra låssmeder väcktes ett starkt intresse för saken. Hedenstierna skrev utkast till stadgar som den 12 december fastslogs. Stockholms Låssmedsmästares förening var bildad. Idag den äldsta aktiva föreningen för låssmeder i Sverige.

Stockholm då och nu
På 40-talet när SLF bildades var Stockholm en ganska idyllisk stad med 810.000 invånare. I City ökade antalet kontor som krävde moderna lås.
50-talets omvälvande stadsplaner, med ny tunnelbana, rivningen av gamla Klarakvarteren och nybyggena i förorten gav låssmeden nya arbetsuppgifter och krävde bättre lås till de "papperstunna" ytterdörrarna…
Mellan 1960-74 rullade Miljonprogrammet på. Bostadsbristen skulle byggas bort och låssmeden hade fullt upp. 1974 blev det rivningsstopp i Stockhoms Innerstad och det gamla skulle bevaras. Det blev intressanta uppgifter att lösa, när gamla portar och ytterdörrar skulle säkras med nya lås utan att förstöras.

Än idag finns viljan att bevara det bästa av vår dyrkade stad, och idag bygger man också nytt i harmoni med äldre, kringliggande hus.

Under alla dessa år som passerat, med växlande behov och arbetsuppgifter har föreningen stadigt vuxit i både medlemsföretag och betydelse. Dagens låssystem med kodlås och passersystem och nya avancerade produkter ställer ytterligare krav på våra medlemmar och SLFs arbete blir allt viktigare.