Kontakta oss!

SLF Stockholms Låssmedsmästares Förening

Adress: c/o Karla Låsservice AB
Värtavägen 4 115 24 Stockholm

stockholmslassmedsmastare@gmail.com

SLF:s Styrelse 2016/2017

Ordförande

Anette Aava
anette.aava10@gmail.com

Sekreterare

Anette Aava

Kassör

Camilla Alm

Ledamot

Håkan Hellgren

Suppleant

Åke Överström